top of page

Glaspalatstorget i Helsingfors öppnar ett uniktunderhållningscenter – Byggandet av Kulturkasernen börjarÅr 2023 får Helsingforsborna ett nytt underhållningscenter närKulturkasernen  öppnar iden gamla busstationens lokaler i stadskärnan.I den arkitektoniskt unika miljön livarKulturkasernen  upp Glaspalatstorget och helakvarteret med biografer, restauranger, en paviljong, evenemangslokaler och en scen.Byggarbetena börjar i september.

 

Kulturkasernenkombinerar kultur, konst, musik, evenemang och gastronomi. Byggnadenkommer bland annat att inhysaBioRex Cinemastre nya biografsalar ochNoHo Partnersolikaslags restauranger, barer och en glaspaviljong samt stora evenemangslokaler meduteserveringar.

Följ byggarbetsplatsens framsteg och aktuella meddelande om byggskedet på SRV:s hemsida.

BR_BLA_CMY.png
Konstsamfundet_svart_CMYK.png
NoHo_Partners_logo.png
SRV_logo_rgb_gray_yellow.jpg
Musta_pallologo_HS.png
RGB _ CC logo musta.png
hbl-logo-svart.png
HelsinkiUrbanArt-02.png
MV_R&A_2023_yksi_rivi_Ei_päivämäärät.png
Espoo-Viinijuhlat-Logo.png
bottom of page