top of page

FÖR MEDIA

1.11.2023

MEDDELANDET

Kulturkasernen i Glaspalatskvarteret i Helsingfors öppnar den 17 november

12.10.2023

MEDDELANDET

Ikoniska Bio Rex i Glaspalatset i Helsingfors
restaureras – daglig biografverksamhet startar 2024

31.8.2023

MEDDELANDET

Kulturkasernen i Glaspalatskvarteret i Helsingfors öppnar i november

31.8.2023

HISTORIK

Kampen – Helsingfors gåtfulla kärna
Laura Kolbe, augusti 2023

03.7.2023

MEDDELANDET

Finlands främsta skådespelare engagerar sig för kultur och film.

15.6.2021

MEDDELANDET

Glaspalatskvarteret blir en mötesplats för stadsinvånarna – gundstenen i Kulturkasernen, som blir klar hösten 2023, murades i dag.

18.8.2021

MEDDELANDET

På Glaspalatstorget i Helsingfors öppnar ett unikt underhållningscenter – Byggandet av Kulturkasernen börjar.

bottom of page